Thời Sự: Quang Nam Phỏng Vấn LM Nguyễn Hữu Lễ (P2)

Thưa quý thính giả

Sự kiện linh mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay tại nhà thờ ở Kontum. Sự kiện này đã tạo nên một làn sóng sôi nỗi trong dư luận. Vào hơn một tuần qua Linh Mục NHL cũng đã viết bài “CHÉM CHẾT MỘT NGƯỜI LÀ KẺ SÁT NHÂN. SÁT HẠI HÀNG CHỤC HÀNG TRĂM NGÀN NGƯỜI LÀ VỊ ANH HÙNG”… để tìm hiểu thêm về ý nghĩa bài viết này, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn LM Nguyễn Hữu Lễ … xin mời anh QN

      DLSN17022022bis PV

You May Also Like