NHẠC CHỌN LỌC: Cho Đồng Bào Tôi

Một đoàn người mới hãy vùng lên

Bài ca tranh đấu hãy vang rền

Và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương …

Quý thính giả đang thưởng thức ca khúc Cho Đồng Bào Tôi đã được cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng viết lại lời mới với phần nhạc của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang …

      DLSN10022022bis Bai hat

You May Also Like