Gương Thành Công: Đức Ông Joseph Nguyễn Đức Minh

Kính thưa quý vị, trong mục gương thành công kỳ đầu, Bá Cơ đã giới thiệu Đức Ông Joseph Nguyễn Đức Minh phần một.

Vào năm 1954 ông trốn thoát sự kiềm chế của cs miền Bắc và vào Nam. Sau đó là hành trình du học tại Hoa Kỳ và cố gắng dấn thân,

để đạt được những thành công bước đầu. Mời quý vị theo dõi với Bá Cơ dẫn đưa câu chuyện diễn ra theo từng giai đoạn của Đức Ông phần thứ hai sau đây:

      DLSN08022022bis Danh nhan

You May Also Like