Gương Thành Công: Đức Ông Joseph Nguyễn Đức Minh

Kính thưa quý vị, mục Gương Thành Công của người Việt hải ngoại kỳ này Bá Cơ giới thiệu Đức Ông Joseph Nguyễn Đức Minh, là một Linh Mục du học tại Hoa Kỳ từ giữa thập niên 50. Qua dòng thời gian ông đã đạt được những học vị tiến sĩ rất giá trị và một đời sống tu trì đức độ, dấn thân phục vụ tha nhân không biên giới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi với Bá Cơ và Đức Ông dẫn đưa câu chuyện diễn ra theo từng giai đoạn lịch sử của nước nhà sau đây:

      DLSN02022022bis Thanhcong

You May Also Like