Gương Thành Công Của Người Việt Hải Ngoại (1)

Kính thưa quý thính giả, trong chuyên mục gương thành công của người Việt hải ngoại kỳ này Bá Cơ giới thiệu Đức Ông Joseph Nguyễn Đức Minh, là một Linh Mục du học tại Hoa Kỳ từ giữa thập niên 50. Qua dòng thời gian ông đã đạt được những học vị tiến sĩ giá trị, và một đời sống tu trì đức độ; dấn thân phục vụ tha nhân không biên giới. Mời qúy vị theo dõi với Bá Cơ và Đức Ông dẫn đưa câu chuyện diễn ra theo từng giai đoạn lịch sử của nước nhà sau đây.

      DLSN18012022 GThanh cong

You May Also Like