Trả Lời Thư Tín: Chủ Nhật, ngày 16 tháng 1 năm 2021

Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục Trả Lời Thư Tín sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Quang Nam, giám đốc đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện

      DLSN16012022-bis Thu Tin

You May Also Like