Câu Chuyện Thời Sự: Hồng Phúc PV Bà Đỗ Lê Na

Thưa quý vị, ngày cuối năm dương lịch 2021 vừa qua, Toà Án cs VN tại Hà Nội đã nhóm xử phiên 31 tháng 12 năm 2021 để xét xử nhà báo, nhà giáo Lê Trọng Hùng, người bất đồng chính kiến và đấu tranh cho tự do dân chủ VN.

Cuộc phỏng vấn do phóng viên Hồng Phúc thực hiện sau đây.

      DLSN03012022bis PV

You May Also Like