Bình Luận: Gia Tài Của Miền Nam Để Lại Cho Quê Hương, Ai Phá Nát?

Kính thưa quý thính giả, sau hơn 20 năm xây dựng đất nước, chế độ VNCH tại miền Nam đã để lại cho dân tộc một di sản vô giá trên nhiều phương diện. Đáng tiếc là bạo quyền CSVN, vì lòng thù hận và nô lệ bắc phương, đã đan tâm hủy diệt di sản này.

Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “Gia Tài Của Miền Nam Để Lại Cho Quê Hương, Ai Phá Nát?” sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh đài ĐLSN tối hôm nay.

      DLSN30112021 BL

Gia Tài Của Miền Nam Để Lại Cho Quê Hương, Ai Phá Nát? 

Hoàng Minh Phú

Hiệp định Genève ra đời 1954, được ký kết giữa chính phủ Pháp và nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (tức Việt Minh), với âm mưu chia cắt đất nước thành hai miền, làm chia rẽ dân tộc.

Miền Bắc theo ý thức hệ Cộng Sản, thiết lập nhà nước xã hội chủ nghĩa, theo thể chế độc tài toàn trị và độc đảng.

Miền Nam thành lập nền Cộng Hòa, theo chế độ tự do, dân chủ pháp trị, tam quyền phân lập và đa đảng.

Tổ quốc Việt Nam, bị chia đôi bởi dòng sông Bến Hải. Từ đó lòng dân hai miền đã có hai thái độ chính trị và hai khuynh hướng kinh tế khác nhau.

Nhân dân Miền Bắc sống trong sự kiềm kẹp bóc lột, do chế độ Cộng Sản áp đặt. Nền kinh tế tập trung, ruộng đất bị xung công, đưa vào hợp tác xã. Người dân không có quyền tư hữu, không được buôn bán tự do. Vì thế đời sống nhân dân  cơ cực, nghèo khổ, đạo đức làm người bị suy đồi một cách vô luân, do chủ trương, đề cao “đạo đức cách mạng”.

Tuy đời sống người dân khốn khó như thế, nhưng đảng Cộng Sản vẫn rêu rao cái giọi là “thiên đường XHCN”. Để đảng dồn mọi nổ lực gây ra chiến tranh, nhằm đánh chiếm lãnh thổ miền Nam.

Trong khi đó Miền Nam, sống trong môi trường dân chủ. Chính Phủ và nhân dân, đã nỗ lực xây dựng một Miền Nam phồn thịnh, và phát triển về nhiều mặt. Kinh tế được áp dụng theo khuynh hướng tự do và rộng mở, nên có nhiều nhà máy, cơ xưởng của các nước tân tiến, được xây dựng, đầu tư tại Niền Nam. Nhưng CSVN luôn tuyên truyền, bảo đó là “phồn vinh giả tạo”.

Chính phủ Việt Nam cộng Hòa, cho tự do báo chí, tự do ngôn luận. Văn hóa được đặt trên nền tảng khai phóng và nhân bản. Nhưng CSVN gọi đó là “văn hóa đồi trụy”. Con cái của mọi thành phần dân tộc đều được đi học, không phân biệt, cho dù trẻ em đó là con của những gia đình cộng sản nằm vùng, đang hoạt động chống phá và giết hại đồng bào.

Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa được thành lập từ 1954 đến 1975. Chính phủ và đồng bào Miền Nam đã quyết tâm xây dựng đất nước, song song với nhiệm vụ bảo vệ quê hương dân tộc, chống lại cộng sản nằm vùng trong Nam và quân xâm lược Bắc Việt, một tập đoàn tay sai của Cộng Sản quốc tế.  Đồng thời VNCH cũng cố giắng tạo dựng một cuộc sống ổn định cho người dân,  tuy xã hội luôn bị khủng bố, quấy phá ngày đêm.

Chính thể Cộng Hòa tại Miền Nam được thành hình, trong lúc thế giới xãy ra  nhiều xung đột, có tính chiến lược giữa Cộng Sản và Tư Bản.

Việt Nam lại nằm sát cạnh Tàu Cộng, luôn có dã tâm xâm lăng Việt Nam. Do đó bọn bành trướng Bắc Kinh đã tìm mọi cách tạo ảnh hưởng bất lợi cho dân tộc và Tổ Quốc Việt Nam. Chúng nổ lực bán vũ khí, xe tăng, giúp cho Công Sản đàn em tại Miền Bắc, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh.

Trong 21 năm, với 2 chính quyền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hoà.  Miền Nam đã khuyến khích và nâng đỡ mọi thành phần dân chúng trong xã hội, kể cả hơn một triệu đồng bào Miền Bắc di cư vào Nam chạy trốn Cộng Sản, sau ngày đất nước bị chia đôi và  tạo điều kiện để họ xây dựng cuộc sống mỗi ngày được tốt đẹp hơn.

Tại Miền Nam các trường học, do chính phủ điều hành, học sinh được học miễn phí. Các cơ sở y tế chính phủ cũng tài trợ, bệnh nhân được khám, chửa bịnh  miễn phí. Luật pháp được thi hành theo tiến trình dân chủ, nên đã tạo ra kẽ hở, để những thành phần thân cộng lợi dụng và trà trộn vào các tổ chức dân sự.  Những tổ chức này đội lớp sinh viên, đội lớp tôn giáo, rải truyền đởn, biểu tình chống phá chính phủ, tạo điều kiện để CSVN có cớ tuyên truyền cho ngoại vi đảng là “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”, gây chia rẽ lòng dân. Nhờ đó Cộng Sản Miền Bắc đã lợi dụng, để tấn công chiếm quốc gia Việt Nam Cộng Hòa vào 30/4/1975.

Hơn hai thập niên kiến thiết và xây dựng, nhân dân miền Nam đã có một nền kinh tế vững mạnh, kỹ nghệ phát triển. Đặc biệt về nông nghiệp chính phủ đã có kế hoạch phân chia ruộng đất, công bằng hơn cho nông dân, đẩy mạnh nền nông nghiệp, nên mức sản xuất thặng dư, giúp đời sống dân chúng ổn định về  lương thực. Những thành quả trên, là di sản của Miền Nam tự do xây dựng.

Thế nhưng khi CSVN cưởng chiếm được Miền Nam, chúng đã tàn phá cái gia sản quý giá mà Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã để lại vào tháng 4/1975.

Sau nhiều thập niên quay cuồng, với “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đất nước Việt Nam hiện nay vẫn còn tuột hậu, so với các quốc gia lân bang, mà trước 1975 còn thua kém Việt Nam Cộng Hòa. CSVN đã phá nát “Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông” của Miền Nam tự do, để đến nay Nguyễn Xuân ông Phúc lại hô hào:  ”Thành phố Hồ Chí Minh (tức Sài Gòn), phải trở thành hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông”.

Tuy nhiên nhân dân không biết CSVN làm cách nào để cho hòn ngọc chiếu sáng trong khi toàn dân đói khổ đang gồng ghánh trên vai những chi phí khổng lồ để nuôi dưỡng đảng viên tham ô và một lược lượng công an trên 4 triệu vô cùng hung ác.

You May Also Like