Thời Sự: Hồng Phúc PV cựu TNLT Phạm Thanh Nghiên

Thưa quý thính giả, mới đây, Facebook, thay vì tôn trọng quyền tự do biểu đạt như họ đã từng tuyên bố, nhưng họ đã “đi đêm”, ngầm thỏa hiệp với nhà cầm quyền CSVN vì “lợi nhuận”.  Nhà bất đồng chính kiến/cựu TNLT Phạm Thanh Nghiên, từ Sàigòn, đã dành cho đài chúng tôi cuộc phỏng vấn về sự kiện đặc biệt này. Mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên Hồng Phúc và cô Phạm Thanh Nghiên.

      DLSN29112021bis PV

You May Also Like