Thời Sự: Hồng Phúc PV TS Nguyễn Đình Thắng

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức.  Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi phỏng vấn Ts. Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch kiêm Giám Đốc Ủy ban Cứu Người Vượt Biển (tức BPSOS), liên quan đến Hội nghị về Tự Do Tôn Giáo sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 & 30 tháng 11, 2021 tại Hoa Kỳ, với chủ đề:  “Đạo Cao Đài”.  Xin nhường lời cho phóng viên Hồng Phúc.

      DLSN22112021bis PV

You May Also Like