Gương Thành Công Của Người Việt Hải Ngoại: Đại tá BS quân y Hải quân Hoa Kỳ Josephine – Nguyển Cẩm Vân. (1)

Kính thưa qúy thính giả, tiếp nối sự thành công vẻ vang của con em quân nhân VNCH định cư tại hải ngoại. Đặc biệt trong chuyên mục này đã giới thiệu nhiều tướng lãnh, nam nữ nắm giữ nhiều chức vụ cao trong các binh chủng của quân đội Hoa Kỳ, Bá Cơ tiếp tục giới thiệu sự thành công của tân đại tá bác sĩ quân y, Hải quân Hoa Kỳ Josephine – Nguyển Cẩm Vân. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây.

Kính thưa qúy thính giả, tiếp nối sự thành công vẻ vang của con em quân nhân VNCH định cư tại hải ngoại. Đặc biệt trong chuyên mục này đã giới thiệu nhiều tướng lãnh, nam nữ nắm giữ nhiều chức vụ cao trong các binh chủng của quân đội Hoa Kỳ, Bá Cơ tiếp tục giới thiệu sự thành công của tân đại tá bác sĩ quân y, Hải quân Hoa Kỳ Josephine – Nguyển Cẩm Vân. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây.

      DLSN16112021 Guong TCong

You May Also Like