Gương Thành Công Của Người Việt Hải Ngoại :Chị Giao Phan

Kính thưa quý thính giả, ngay sau khi người cộng sản cưỡng chiếm

toàn cõi Việt Nam vào 46 năm về trước, hàng triệu đồng bào phải bỏ

nước ra đi. Ngày nay, 46 năm sau, những gương thành công nơi xứ

người của đồng bào Việt Nam phải làm cho toàn thế giới nễ phục.

Điều này chứng tỏ người Việt Nam có thừa trí tuệ để vươn lên cùng

nhân loại. Điều này cũng chứng tỏ lực kiềm hảm đà tiến bộ của nhân

dân ta chính là đảng csvn.

 

Trong chuyên mục Gương Thành Công Của Người Việt Hải Ngoại

tuần này, Bá Cơ sẽ gởi đến quý vị bài viết về chị Giao Phan, giám đốc đóng hàng không mẫu hạm của hải quân Hoa Kỳ.  Mời quý vị cùng theo dõi sau đây.

      DLSN14092021 GTcong

You May Also Like