Thời Sự: Tại sao đến nay CSVN vẫn chưa sụp đổ?…

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức, mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi sau đây của phóng viên Hồng Phúc với Ls. Nguyễn Văn Đài từ Đức quốc, với đề tài: Tại sao đến nay CSVN vẫn chưa sụp đổ?…

      DLSN13092021bis PV

You May Also Like