Phóng Sự: Bá Cơ – cứu trợ thương phế binh(2)

Thưa quý thính giả,

Sau đây là phần tiếp nối các chương trình đại nhạc hội cám ơn anh người thương phế binh VNCH, do hội H.O cứu trợ thương phế binh và qủa phụ VNCH, cùng các hội đoàn tại miền Nam California tổ chức nhằm giúp đỡ cho các thương phế binh, qủa phụ đang sống lây lất trong mùa đại dịch Wuhan tại quê nhà. Phóng sự sau đây là phần hai do BC thực hiện.

      DLSN01092021bis Phong su

You May Also Like