Phóng Sự: Bá Cơ – cứu trợ thương phế binh

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức.  Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi phóng sự về buổi gây quỹ giúp đỡ các thương phế binh và quả phụ VNCH, được tổ chức tại T/P Westminster, Nam California – Hoa Kỳ vào hạ tuần tháng 8.  Xin nhường lời cho ĐPV Bá Cơ….

      DLSN30082021bis PHONG su

You May Also Like