Trả Lời Thư Tín: Chủ Nhật 29.08.2021

Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục Trả Lời Thư Tín sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Quang Nam, giám đốc đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện

      DLSN29082021-bis Thu Tin

You May Also Like