Thời Sự: Giảng viên Đại học Duy Tân Trần Thị Thơ(3)

 

Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp PHẦN 3 cuộc trao đổi của phóng viên Hồng Phúc và nhạc sĩ blogger Tuấn Khanh về giảng viên Trần Thị Thơ giã từ Đại Học Duy Tân, Đà Nẵng.

      DLSN25082021bis PV

You May Also Like