Thời Sự: Giảng viên Đại học Duy Tân Trần Thị Thơ(2)

Kính thưa quý thính giả, liên tục chương trình, mời quý thính giả

theo dõi tiếp phần 2 buổi trao đổi giữa phóng viên Hồng Phúc với nhạc sĩ blogger Tuấn Khanh về giảng viên Trần Thị Thơ bị sa thải khỏi Đại học Duy Tân sau đây.

      DLSN24082021 PV

You May Also Like