Gương Thành Công Của Người Việt Hải Ngoại: Nữ Chuẩn Tướng Vũ Thế Thùy Anh

Thưa quý thính giả, ngay sau khi người cộng sản cưỡng chiếm toàn cõi Việt Nam vào 46 năm về trước, hàng triệu đồng bào phải bỏ nước ra đi.  Ngày nay, 46 năm sau, những gương thành công nơi xứ người của đồng bào Việt Nam phải làm cho toàn thế giới nễ phục. Điều này chứng tỏ người Việt Nam có thừa trí tuệ để vươn lên cùng nhân loại. Điều này cũng chứng tỏ lực kiềm hảm đà tiến bộ của nhân dân ta chính là đảng csvn.

Trong chuyên mục Gương Thành Công Của Người Việt Hải Ngoại tuần này, Bá Cơ sẽ gởi đến quý vị bài viết về Nữ Chuẩn Tướng Vũ Thế Thùy Anh sau đây.

      DLSN24082021 GTcong

You May Also Like