Nhạc: Hào Khí Việt Nam

Quý thính giả vừa thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Hào Khí Việt Nam do tác giả Holy Thắng trình bày để kết thúc chương trình tối hôm nay.

      DLSN18082021bis Nhac HKVN

You May Also Like