Thời Sự: Cách mạng Tháng 8 (2)

Kính thưa quý thính giả, liên tục chương trình, mời quý thính giả

theo dõi tiếp phần 2 buổi mạn đàm giữa PV Hồng Phúc và Ls. Nguyễn Văn Đài từ Đức quốc, với chủ đề “Cách mạng Tháng 8” sau đây.

      DLSN17082021 PV

You May Also Like