Gương Thành Công Của Người Việt tại Hải Ngoại: Chuẩn tướng Nguyễn Tường Huấn (phần 2)

Thưa quý thính giả, 46 năm sau khi người cộng sản cưỡng chiếm toàn cõi Việt Nam khiến hàng triệu đồng bào phải bỏ nước ra đi thì ngày nay những gương thành công nơi xứ người của đồng bào chúng ta đã làm cho toàn thế giới phải nể phục. Điều này chứng tỏ người Việt Nam có thừa trí tuệ để vươn lên cùng nhân loại. Điều này cũng chứng tỏ lực kiềm hãm đà tiến bộ của dân tộc ta chính là đảng cs VN.

      DLSN28072021bis Guong TC

You May Also Like