Thời Sự: chiến dịch “Cứu Cồn Dầu”

Kính thưa quý thính giả, sau hơn 10 năm đấu tranh bền bỉ và có chiến lược, giáo dân Cồn Dầu vừa đạt mốc cuối của chiến dịch Cứu Cồn Dầu”, bảo vệ sự tồn tại của xứ đạo 135 năm tuổi, các giáo dân được tái định cư trên nền đất cũ và được bồi thường thiệt hại. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn Ts.  Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, từ Hoa Thịnh Đốn, do Hồng Phúc thực hiện. 

      DLSN12072021bis PV NDThang

Hồng Phúc: Kính thưa quý vị thính giả, cướp đoạt tài sản của nhân dân là một quốc sách, một chủ trương chiến lược của cộng sản toàn thế giới. Thế nhưng, lịch sử nhân loại đã chứng minh không có một triều đại hay kẻ cầm quyền phi nhân, phi nghĩa nào có thể tồn tại được mãi mãi.

Do đó, sau hơn một thập niên tận dụng mọi mưu mô thâm độc, tàn ác và đẫm máu,  chính quyền Đà Nẵng đành phải chấp nhận những đòi hỏi hợp tình hợp lý của giáo dân Cồn Dầu.

Thắng lợi của Cồn Dầu đã tạo dựng niềm tin, khai mở sinh lộ cho chúng ta vững tin vào chính nghĩa, đấu tranh có sách lược và kiên trì trong tranh đấu thì nhất định thắng lợi sẽ về ta.

Và bây giờ, kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Ts. Nguyễn Đình Thắng.

You May Also Like