Gương Thành Công Của Người Việt tại Hải Ngoại: Thiếu tướng Lương Xuân Việt. (1)

Kính thưa quý thính giả, ngay sau khi người cộng sản cưỡng chiếm toàn cõi Việt Nam vào 46 năm về trước, hàng triệu đồng bào phải bỏ nước ra đi.  Ngày nay, 46 năm sau, những gương thành công nơi xứ người của đồng bào Việt Nam phải làm cho toàn thế giới nễ phục. Điều này chứng tỏ người Việt Nam có thừa trí tuệ để vươn lên cùng nhân loại. Điều này cũng chứng tỏ lực kiềm hảm đà tiến bộ của nhân dân ta chính là đảng csvn.

Đài ĐLSN hân hạnh gởi đến quý thính giả chuyên mục Gương Thành Công Của Người Việt Hải Ngoại. Chuyên mục do Bá Cơ phụ trách vào mỗi tối thứ Ba.

Kỳ này, Bá Cơ sẽ gởi đến quý thính giả loạt bài về Thiếu tướng Lương Xuân Việt.  Mời quý vị cùng theo dõi sau đây.

      DLSN06072021 LXViet

You May Also Like