NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Thái Hòa – Lý Việt Hùng (phần 02)

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta  do Thái Hòa điều hợp.

      DLSN03072021bis PV

Kính thưa Quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi,

Trong Chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta tuần qua, chúng tôi cùng trò chuyện về Nhà thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại Sydney, Úc Châu với ông Lý Việt Hùng, Tổng Thư Ký của Tập Hợp Đồng Tâm, là đoàn thể đã xây dựng và đang điều hành Nhà thờ Quốc Tổ này. Ngoài ra, ông Lý Việt Hùng cũng là Tổng Thư Ký của Lực Lượng Cứu Quốc, là tổ chức chủ trương và điều hành Đài Đáp Lời Sông Núi. Lực lượng Cứu Quốc do 3 tổ chức gồm Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, Tập Hợp Đồng Tâm và Phong Trào Quốc Dân đòi trả tên Sài Gòn cùng thành lập vào năm 2010.

Trong cuộc trò chuyện này, ông Lý Việt Hùng phát biểu từ thành phố Sydney, Úc châu.

 

You May Also Like