Thời Sự: Ủy Ban Cứu người Vượt Biển(2)

Kính thưa quý thính giả, để tiếp nối chương trình, mời quý vị nghe tiếp phần 2 buổi phỏng vấn ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ Tịch kiêm Giám đốc Ủy Ban Cứu người Vượt Biển, từ Hoa Thịnh Đốn.  Buổi phỏng vấn do Hồng Phúc thực hiện sau đây.

      DLSN29062021 PV NDThang

You May Also Like