CÂU CHUYỆN THỜI SỰ: Thái Hòa – Nguyễn Khoa Diệu Quyên (phần cuối)

Kính thưa Quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi,

Hôm qua, Quý vị đã nghe Thái Hòa phỏng vấn bà Nguyễn Khoa Diệu Quyên, một nhà giáo nhiều năm trong nghề, về thành tích xuất sắc vượt bực của các học sinh Mỹ gốc Việt tại vùng Quãn Cam thuộc Nam Cali với những nguyên nhân giúp các em đạt được những thành tích ấy. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục cuộc phỏng vấn này với Bà Diệu Quyên về vai trò của các bậc phụ huynh mà nhờ đó các em mới đạt được những thành tích xuất sắc như vậy.

      DLSN18062021bis PV

You May Also Like