CÂU CHUYỆN THỜI SỰ: Ông NGUYỄN KIỆN-3 Năm cuộc Tổng Biểu Tình 10 tháng 6 năm 2018

Phỏng vấn Ông NGUYỄN KIỆN

Về “Buổi Sinh hoạt đánh dấu 3 Năm cuộc Tổng Biểu Tình 10 tháng 6 năm 2018”

Thưa quý thính giả, như chúng tôi đã loan tin, ngày 10 tháng 6 sắp tới sẽ diễn ra buổi sinh hoạt “Hào Khí 10 tháng 6” đánh dấu 3 năm cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 năm 2018 của dân chúng Việt Nam chống lại dự luật Đặc khu và dự luật An Ninh Mạng mà Quốc Hội CSVN dự tính thông qua. Có thể nói đây là một biến cố quan trọng đã khiến tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN phải chùn bước.

Để biết rõ thêm về buổi sinh hoạt đặc biệt do Phong Trào Chống Trung Cộng Bành Trướng phối hợp tổ chức, mời quý thính giả theo dõi cuộc trò chuyện của ĐPV Hải Sơn với Ông NGUYỄN KIỆN, đại diện Phong Trào Chống Trung Cộng Bành Trướng.

Ông KIỆN tham dự buổi nói chuyện này từ Nam California, Hoa Kỳ.

      DLSN04062021bis PV

You May Also Like