NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta  do Thái Hòa điều hợp.

      DLSN29052021bis PV2

Kính thưa Quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi,

Trong chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta những tuần trước đây, Quí Vị đã nghe nói về dự án xây dựng Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu, một công trình rất quy mô và quan trọng do người Việt tỵ nạn Cộng sản Việt Nam tại tiểu bang Victoria thực hiện. Tuần này, kính mời Quí Vị tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc đàm thoại của chúng tôi với Ông NGUYỄN THẾ PHONG, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Viện Bảo Tàng nói trên, ông từng là Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria và Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu nhiều nhiệm kỳ. Và ông tham gia cuộc thảo luận này từ thành phố Melbourne, thủ phủ của Tiểu Bang Victoria, Úc châu.

You May Also Like