THỜI SỰ : Bản báo cáo của BNG Hoa Kỳ về tự do tôn giáo

Thưa quý thính giả,

Trong Câu Chuyện Thời Sự hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa ĐPV Hải Sơn và Ts. Nguyễn Bá tùng – Trưởng Ban Phối Hợp/Mạng Lưới NQVN, liên quan đến bản báo cáo của BNG Hoa Kỳ về tự do tôn giáo. Xin mời anh HS.

      DLSN27052021bis PV

You May Also Like