NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta  do Thái Hòa điều hợp.

      DLSN01052021bis PV

Kính chào quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi
Trong chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta vài tuần trước đây, chúng tôi từng bàn về dự án xây dựng Công Viên và Tượng Đài Thuyền Nhân tại thành phố Calgary, Canada. Hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu với Quí Vị một công trình rất quy mô và quan trọng do người Việt tỵ nạn Cộng sản Việt Nam thực hiệ n, Đó là Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu. Khách mời lần này là Ông NGUYỄN THẾ PHONG, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Viện Bảo Tàng nói trên.
Kính thưa Quý thính giả, Ông Nguyễn Thế Phong là người đã tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng tại Úc hơn 25 năm qua, và từng làm Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria và Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu nhiều nhiệm kỳ. Ông cũng là một trong số thành viên sáng lập Đền Thờ Quốc Tổ Victoria và hiện là Chủ tịch Ban Quản Trị cơ sở này. Ông Phong tham gia cuộc thảo luận này từ thành phố Melbourne, thủ phủ Tiểu Bang Victoria, Úc.

You May Also Like