Câu Chuyện Thời Sự: Bắt giữ blogger Nguyễn Thuý Hạnh

Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp PHẦN 2, cuộc trao đổi giữa phóng viên Hồng Phúc và CTNLT blogger Phạm Thanh Nghiên, từ Sàigòn, Việt Nam, về trường hợp nhà hoạt động Dân Chủ và Từ Thiện blogger Nguyễn Thúy Hạnh, bị nhà cầm quyền cs VN bắt giữ. Bà Hạnh là người sáng lập Qũy 50K để yểm trợ cho gia đình của các tù nhân lương tâm tại Việt Nam.

      DLSN14042021bis PV

You May Also Like