BÌNH LUẬN: Đừng Tuyệt Vọng

Con đường đấu tranh đạp đổ độc tài CSVN tuy gian nan, nhưng dân tộc Việt Nam chưa bao giờ tuyệt vọng hoặc mất niềm tin nơi lý tưởng của mình.

Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần bình luận của Hoàng Minh Phú với tựa đề: Đừng tuyệt vọng sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

      DLSN08042021bis BL

Đừng Tuyệt Vọng

Hoàng Minh Phú

Kể từ ngày toàn cõi tổ quốc chúng ta bị cộng sản cưỡng chiếm vào tháng 4 năm 1975, tính đến nay đã được 46 năm, gần nửa đời người, nhưng tính riêng miền Bắc của Tổ Quốc, từ năm 1954, thì đã 67 năm, gần một đời người, nếu nói như ông bà ta là “Thất thập cổ lai hy”. Với thời gian dài bị Việt cộng đọa đày, đàn áp như thế, mà dân tộc Lạc Hồng chưa thay đổi được vận mệnh đất nước.

Nhưng cũng chưa bằng “1000 năm nô lệ giặc Tàu, hay 100 năm đô hộ giặc Tây”. Với thời gian lâu dài hàng thế kỷ, vậy mà nhân dân Đại Việt cũng đã dành lại được độc lập, giang sơn cho Tổ Quốc, nhờ tình yêu nước mãnh liệt và ý chí quật cường của ông cha ta.

Qua kinh nghiệm lịch sử, chúng ta không có gì phải tuyệt vọng trong việc dành lại Tổ Quốc thân yêu trong tương lai từ tập đoàn lãnh đạo CSVN. Chúng ta không nên tuyệt vọng!

Từ sau tháng 4/1975, toàn dân Việt Tộc, đã thấy rõ được mưu đồ bán nước, tiếp tay cho Tàu cộng, xâm chiếm lãnh thổ và biển đảo của Việt Nam. Vì vậy, toàn dân phải quyết tâm bằng mọi giá, thay đổi chế độ độc tài Cộng Sản bằng con đường Hoà Bình, để thiết lập một chính quyền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Sau đó, chúng ta sẽ vận động với các quốc gia tự do dân chủ của thế giới, ủng hộ trên phương diện pháp lý, để chúng ta đòi lại đất đai, biển đảo của Tổ Tiên mà Tàu cộng đã đánh chiếm vào các năm 1974, 1988 cũng như trước và sau đó.

Muốn thực hiện được ước vọng chính đáng này, chúng ta phải cùng nhau xác quyết:

Dân tộc này là ai, mà đã chiến thắng được giặc Tàu? Dân tộc Lạc Hồng.

Chúng ta là ai, mà yêu quá quê hương này? Chúng ta là con cháu của các bậc anh hùng, Đinh, Lê, Lý, Trần, là những tiền nhân đã từng hy sinh xương máu, bảo vệ giang sơn lãnh hải của Tổ Tiên. Chúng ta không thể tuyệt vọng!

Chúng ta có bao giờ thấy cây thông đã lớn lên từ khe đá, hay cành lan trổ hoa trên nhành cây khô?

Vậy tại sao dân tộc ta không có thể bước tới bằng đôi chân mình, vùng lên bằng quyết tâm và nội lực của chính mình trước những đàn áp bạo lực của CSVN.

Tập đoàn cầm quyền càng độc tài, càng gian ác, dân chúng càng căm phẩn, sự phản kháng sẽ mỗi ngày một mạnh mẽ hơn. Các tổ chức đấu tranh sẽ đoàn kết hơn và có những sách lược hữu hiệu hơn. Từ đó, sẽ thuận lợi cho cuộc đấu tranh dành tự do, dành dân chủ, kiến tạo hòa bình cho toàn dân. Tuổi trẻ của chúng ta không thể tuyệt vọng!

Từ ngày đảng Cộng Sản có mặt trên quê hương Việt, cha ông chúng ta đã từng đấu tranh chống cộng suốt một đời người, anh, em, bạn bè chúng ta đã từng chống cộng gần nửa đời người, rất nhiều người đã hy sinh nằm xuống bởi nạn Cộng Sản độc tài chuyên chính, vì muốn đòi độc lập, đòi dân chủ tự do, đòi ấm no hạnh phúc cho đồng bào, cho Tổ Quốc thân yêu.

Kinh nghiệm lịch sử thế giới cho ta biết, tất cả các chế độ độc tài, sớm muộn gì cũng sẽ bị sụp đổ khi toàn dân quyết vùng lên. Điển hình nhà nước độc tài Cộng Sản Liên Xô có vũ khí nguyên tử, có đầu đạn hỏa tiển bắn xa hàng ngàn cây số, v.v… nhưng cuối cùng cũng bị quân đội và đồng bào lật đổ. Cộng Sản Đông Đức với một Bức tường Bá Linh kiên cố, thế mà chỉ trong vòng một ngày đêm, đã bị dân Đức yêu chuộng tự do giật sập. Chế độ độc tài toàn trị CSVN tương lai cũng sẽ bị đồng bào lật đổ như Liên Xô, như Đông Đức và tự do sẽ đến cho dân tộc. Chính vì thế, chúng ta không tuyệt vọng!

Hiện nay ở hải ngoại chúng ta đang có nhiều đảng phái, tổ chức, hội đoàn. Thời điểm lịch sử sẽ đến khi chúng ta thành lập một liên minh chính trị rộng rãi và chặt chẽ, nhằm tạo nên một thế lực bền vững, để liên kết với những tổ chức Phục Hưng Dân Tộc trong và ngoài nước, đủ sức tạo nên một cuộc cách mạng quần chúng mạnh mẽ, đạp đổ bạo quyền CSVN.

Như chúng ta đã biết, trong lúc đất nước miền nam Việt Nam bị chiến tranh do giặc Cộng miền Bắc đánh phá, vậy mà thủ đô Sài Gòn miền Nam đã được thế giới gọi là “Hòn Ngọc Viễn Đông”.

Là con cháu Âu Lạc, chúng ta không bao giờ tuyệt vọng!

Dân tộc Việt, sẽ đứng lên!

Nhân Ngày Quốc Hận 30/4, Dân Tộc Việt phải khẳng định, Việt Nam sẽ phục hồi lại tên gọi: Hòn Ngọc Viễn Đông cho Sài Gòn khi đất nước thoát khỏi gông cùm độc tài cộng sản và một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên được xây dựng trên đất nước Việt Nam./.

You May Also Like