CÂU CHUYỆN THỜI SỰ: Tình Hình Hiện Nay tại Miến Điện (2)

Liên tục chương trình là phần 2 buổi phỏng vấn chị Bùi Anh Thư cho tiết mục Câu Chuyện Thời Sự do Hải Sơn thực hiện.  Xin mời anh Hải Sơn…

You May Also Like