Phỏng Vấn: Nhà thơ Hoàng Hưng một trong những sáng lập viên của Ban Vận Động từ Việt Nam (tiếp theo)

Thưa quý thính giả, vào ngày 3 tháng 3 năm 2014 Ban Vận Động Thành Lập Văn Đoàn Độc Lập được hình thành với 55 nhà văn, nhà thơ cùng ký tên vào tuyên bố này. Để tìm hiểu thêm về việc ban vận động sinh hoạt ra sao và bị nhà cầm quyền csvn đàn áp như thế nào từ ngày thành lập, cũng như tìm hiểu về giải Văn Việt năm nay, Quang Nam có buổi trao đổi với  nhà thơ Hoàng Hưng từ Việt Nam. Nhà thơ Hoàng Hưng là một trong những sáng lập viên của Ban Vận Động… xin mời quý thính giả theo dõi phần 2  và cũng là phần chót của buổi trao đổi. (tiếp theo)

      PVan11032021bis

You May Also Like