NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Thái Hòa – Nhà văn Mặc Giao (phần cuối)

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta  do Thái Hòa điều hợp.

Kính thưa Quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi,

Trong Chuyên mục «Những vấn đề của chúng ta» Suốt 7 tuần qua, Quý thính giả đã theo dõi cuộc bàn luận của chúng tôi với Nhà văn Mặc Giao về sự tiến bộ rất nhanh chóng về nhiều mặt của Trung Quốc nhờ những thủ đoạn gian trá trong việc giao thương cũng như tìm cách lũng đoạn chính trị nhiều nước trên thế giới, đặc biệt bằng cách dùng tiền để mua chuộc các nhà chính trị tại các quốc gia ấy. Và chủ đề của cuộc đàm thoại về Trung Quốc hôm nay là kết quả cuối cùng không mấy tốt đẹp của sự tiến bộ nhanh chóng bằng thủ đoạn gian manh ấy.

You May Also Like