Chuyên mục đặc biệt: Lời chúc tết của ông Đằng Giang, giám đốc đài phát thanh ĐLSN.

Tiếp tục chương trình, sau đây là lời chúc tết của ông Đằng Giang, giám đốc đài phát thanh ĐLSN. và lời tâm tình của cô Phạm Thanh Nghiên, một khuôn mặt tiêu biểu cho sự đấu tranh bền bỉ của tầng lớp thanh niên Việt bất khuất từ trong nước…

      DGPTN11022021bis

You May Also Like