Hồi Ký: Người Lính Già Vũ Cao Quận

Để tưởng niệm “Người Lính Già Vũ Cao Quận”, Đài ĐLSN trân trọng giới thiệu tập hồi ký “Chín ngày trong một đời người”.  Sau đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 của tập hồi ký qua sự trình bày của Bá Cơ

      HoiKyVCQ10022021bis

You May Also Like