Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn Nhà báo Đỗ Ngà, từ Việt Nam, về phiên tòa vào ngày 5/1 vừa qua.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên Hồng PhúcNhà báo Đỗ Ngà, từ Việt Nam, về phiên tòa vào ngày 5/1 vừa qua, bạo quyền CSVN đã xét xử 3 Nhà báo độc lập VN tại Sài Gòn.

      PVan11012021bis

You May Also Like