Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn Nhà giáo Lê Trọng Hùng, từ Hà Nội

Quý thính giả vừa nghe Phần Tin Tức. Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi sau đây giữa phóng viên Hồng Phúc và Nhà giáo Lê Trọng Hùng, từ Hà Nội,  về đề tài “Giải Thân Phận Việt”… 

      PVan21122020bis

 

You May Also Like