Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn Ls. Lê Công Định, từ Sàigòn (phần cuối)

Thưa quý thính giả, mời qúi vị nghe tiếp phần 2 cuộc phỏng vấn Ls. Lê Công Định về “Chiến Dịch Pháp Lý” đang diễn ra tại quốc nội để đòi công lý cho TNLT Trần Huỳnh Duy Thức và các tù nhân.  Buổi phỏng vấn do Hồng Phúc thực hiện sau đây.

      PVan01122020

 

You May Also Like