Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn Ls. Lê Công Định, từ Sàigòn

Thưa quý thính giả, tại quốc nội đang phát động “Chiến dịch Pháp lý”, yêu cầu Tòa Án giải thích pháp luật và thi hành pháp luật, xét lại bản án của TNLT Trần Huỳnh Duy Thức hiện đang thọ án và miễn hình phạt còn lại cho Trần Huỳnh Duy Thức. Phóng viên Hồng Phúc có cuộc phỏng vấn Ls. Lê Công Định, từ Sàigòn.  Mời qúy thính giả cùng theo dõi sau đây…

      PVan30112020bis

You May Also Like