Phỏng Vấn: Hải Sơn phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Trưởng ban Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, về “Giải Nhân Quyền 2020”

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức. Liên tục chương trình, sau đây mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Trưởng ban Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, về “Giải Nhân Quyền 2020”.  Xin nhường lời cho phóng viên Hải Sơn….

      PVan23112020bis

You May Also Like