Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn nhị vị Hòa Thượng Thích Nguyên Lý và Thích Thiện Minh, về tình hình Lũ Lụt Miền Trung

Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị nghe tiếp phần 2 cuộc phỏng vấn của phóng viên Hồng Phúc với nhị vị Hòa Thượng Thích Nguyên Lý Thích Thiện Minh, về tình hình Lũ Lụt Miền Trung sau đây.

      PVan03112020

You May Also Like