Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn ông Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp về việc cứu trợ lũ lụt miền Trung.

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức.  Tiếp theo đây mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp về việc cứu trợ lũ lụt miền Trung, do phóng viên Hồng Phúc thực hiện.

      PVan02112020bis

 

You May Also Like