Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn Nhà báo Nguyễn Vũ Bình từ Hà Nội

Kính thưa quý thính giả, đất nước ta hôm nay có một tầng lớp mới gọi là tầng lớp “Tân cường hào ác bá”. Họ là hiện thân của bọn “cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”. Họ đứng trên pháp luật với phương ngôn: “Tao là luật và luật cũng là tao!”. Mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi sau đây giữa PV Hồng Phúc, và Nhà báo Nguyễn Vũ Bình từ Hà Nội

      PVan12102020bis

 

You May Also Like