Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn LS Nguyễn Văn Đài (tiếp theo)

Kính thưa qúi thính giả,

Lúc này, hơn bao giờ hết, mặt thật của chế độ CSVN đã hiển hiện bản chất tàn bạo, khát máu và phi nhân, thế nhưng, chúng vẫn tồn tại và tiếp tục reo rắc thảm họa cho quê hương dân tộc.  Vì sao chúng có thể tồn tại tới bây giờ ?

Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần hai của buổi trao đổi với Ls. Nguyễn Văn Đài với dự phóng “Một con đường tương lai cho Việt  Nam” do phóng viên Hồng Phúc thực hiện.

      PVan08102020bis

You May Also Like