BÀN NGANG TÁN DỌC: Chính trị Hoa Kỳ

      BNTDoc25092020bis

Chính trị Hoa Kỳ

Sự kiện – Bầu cử Mỹ 2020 đang đến hồi kết thúc, bên cạnh đó có một sự kiện vừa xẩy ra khiến nhiệt độ nước Mỹ  tăng đột biến…….

Kich Bản

BC– Chào anh HS và chị MN, hôm nay chúng ta bàn tiếp chuyện bầu cử tại Mỹ chứ, vì chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày bầu cử rồi. Từ ngày qua Mỹ đến nay chưa khi nào BC thấy sinh hoạt chính trị tại đây lại sôi động như lần này.  Anh chị có thấy vậy không?

MN– Chào anh BC,  chào anh HS, MN cũng thấy vậy, mà MN còn lo với tình trạng bất ổn như hiện này, không biết cuộc tổng tuyển cử có được diễn ra êm thắm không nữa đấy. Cả thế giới đang chăm chú nhìn vào nước Mỹ, chắc những người có trách nhiệm họ cũng phải thấy chứ?

HS– Chào anh BC và chị MN. Tuy còn hơn tháng nữa mới chính thức đến ngày tuyển cử, nhưng theo luật bầu cử thì hiện nay có 42 tiểu bang cho phép bỏ phiếu sớm, sớm nhất là 45 ngày, trung bình là 3 tuần trước ngày bầu cử đấy, tùy theo mỗi tiểu bang quyết định. Tuy đang có những xáo trộn, nhưng HS không bi quan lắm, vì đa số người dân Mỹ vẫn tôn trọng luật pháp. Đây là xứ pháp trị mà!

BC– Anh HS nói đúng, chính vì là một quốc gia pháp trị, nên những ai gây rối làm  ngăn trở  cuộc bầu cử chắc sẽ bị pháp luật trừng phạt. Chính vì tôn trọng luật pháp, nên vai trò ngành tư pháp mới trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong cuộc bầu cử này. BC muốn nói tới vai trò của Tối Cao Pháp Viện trong hệ thống tam quyền phân lập tại Hoa Kỳ này đấy. Đặc biệt là kỳ bầu cử lần này.

NM –  Anh BC nói đúng. Chắc các anh cũng đang theo dõi sự kiện một thẩm phán TCPV vừa qua đời, đó là bà Ruth Bader Ginburg. Đây là đề tài nóng nhất hiện nay. Một bên thì quyết phải ngăn cản việc đề cử cho đến sau ngày bầu cử, còn một bên thì cứ theo hiến pháp mà quyểt định, thế là diễn ra các cuộc tranh cãi nảy lửa như hiện nay là vậy.

HS– Thật ra sự tranh luận hiện này là vì khác biệt lập trường giữa một bên là bảo thủ, một bên là cấp tiến; chứ còn việc đề cử ứng viên điền khuyết vào TCPV là nhiệm vụ của TT, việc phê chuẩn là quyền của Thượng Viện, cứ theo dung hiến pháp mà làm thôi, chứ  cho rằng cận ngày bầu cử thì không phải là lý do chính. HS nghĩ vậy.

BC– Như trên BC đã nói, đây là lúc thể hiện rõ nhất vai trò quan trọng của ngành tư pháp nói chung, và vị trí của Tối Cao Pháp Viện nói riêng, vì cho đến nay có các dấu chỉ cho thấy, cuộc bầu cử TT có thể sẽ không diễn ra suông sẻ, và kết cục có thể sẽ phải phân xử tại tòa án, như trường hợp ông Bush Con và El Gore trước đây. Chắc anh chị còn nhớ chứ.

MN–  Dúng thế. MN có biết vụ ấy. Nếu kết quả bầu cử lần này có những cuộc kiện tụng, không bên nào chấp nhận thua cuộc, thì sẽ phải đưa lên TCPV phân xử, lúc ấy có thể sẽ bế tắc khi kết quả bỏ phiếu là 4/4, nếu chỉ có 8 vị thẩm phán mà thôi. Nếu tình trạng kéo dài đến ngày 20 tháng 1 năm 2021 mà nước Mỹ chưa có TT thì chuyện gỉ sẽ xảy ra?

HS– Kịch bản ấy nhiều người cũng đã bàn tới, nhưng HS không quá bi quan như vậy, vì cho đến hôm nay thì việc TT đương nhiệm đề cử ứng viên vào TCPV và Thượng Viện sẽ tiến hành bỏ phiếu chấp thuận, việc ấy sẽ diễn ra. Chắc chắn là sẽ có những chống đối quyết liệt dẫn đến nhiều cuộc bạo loạn nữa. Nhưng một khi TCPV đã ra phán quyết thì mọi chuyện sẽ trơ lại bình thường mà thôi.

BC– Anh HS có quá lạc quan không đấy, hiện nay sự phản kháng không dừng ở trên media đâu mà đã tràn ra đường phố nữa kìa. Ngay cả việc Thượng Viện nhóm họp thảo luận để bỏ phiếu chuẩn thuận cũng có thể bị ngăn trở. Tư gia một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa đang bị những người cấp tiền biểu tình chống đối đấy. Nếu vì lý do nào đó không tiến hành được thì nứớc Mỹ có thể rơi vào khủng hoảng chính trị chưa chẳng chơi đâu!

MN– Ngoài việc biểu tình phản kháng các thượng nghị sĩ Cộng Hòa, thì việc chống đối sẽ nhắm vào cá nhân người được đề cử. Hiện nay tên tuổi một số người đã được nói đến, nhưng chưa chính thức. Thế nào người ta cũng nói đến khả năng, thành tích, đời tư của người được đề cử chứ. Chúng ta nên chờ xem.

HS– Theo những thông tin chính thức thì sẽ có một vị nữ thẩm phán được đề cử, nên người ta sẽ nhắm vào lập trường chính trị, tôn giáo, đời sống gia đình, cách hành xử trong những năm tháng vừa qua, nhất là những phiên tòa hay những phán quyết mà vị ứng viên ấy đã tuyên án hay xét xử để xác định tính công bằng, vô tư của một quan tòa chứ.

BC– Chọn một vị thẩm phán cho TCPV là một việc quan trọng, vì vị ấy sẽ phục vụ trọn đời, mọi phán quyết họ đưa ra mang tính quyết định sau cùng và ảnh hưởng lâu dài đến cả quốc gia, nên mọi sự phê phán, chỉ trích, hay những thông tin về cá nhân cũng cần được lắng nghe và tìm hiểu cẩn thận. Nên nếu có các thông tin tiêu cực cũng là chuyện bình thường, nhưng không thể lợi dụng sự bất đồng quan điểm biến thành bạo loạn thì dứt khoát không chấp nhận được.

MN– Nếu lạm dụng bất đồng quan điểm để gây ra bạo loạn, gây thiệt hại cho người và của, thì đó là hành vi phạm pháp rồi, đâu có còn gọi là tôn trọng pháp luật nữa, đúng không?

HS– Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng không còn giờ để bàn thêm nữa, hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, nước Mỹ của chúng ta lại tiếp tục tiến bước trong thịnh vượng và bình an chứ.

You May Also Like