Đặc Biệt: Tâm sự của luật sư Đặng Đình Mạnh trong phần xét hỏi của phiên tòa Đồng Tâm

Sau đây là tâm sự của luật sư Đặng Đình Mạnh trong phần xét hỏi của phiên tòa Đồng Tâm qua giọng đọc của Khánh Ngọc

      DBiet10092020bis

XÉT HỎI TRONG PHIÊN TÒA

6h20′, trời Hà Nội đã tối hẳn. Trong phiên tòa có một luật sư lớn tuổi đã đề nghị cho nghỉ vì đã quá trễ, nhưng chủ tọa bác, cho phiên tòa tiếp tục.

– Chủ tọa : Mời các luật sư tham gia xét hỏi.

Im lặng.

– Chủ tọa : Nếu các luật sư không còn câu hỏi thì …

– LS Đặng Đình Mạnh giơ tay : Xin phép hội đồng xét xử, tôi tham gia xét hỏi.

– Chủ tọa : Nhưng luật sư đã tham gia xét hỏi rồi.

– LS Đặng Đình Mạnh : Nhưng luật không hạn chế việc xét hỏi của luật sư. Hơn nữa, câu hỏi này phát sinh trong quá trình theo dõi sự xét hỏi của đồng nghiệp. Tuy vậy, tôi chỉ xin hỏi 1 câu ngắn – quay xuống hàng ghế những người bị truy tố – Tôi hỏi một câu chung với tất cả 29 bị cáo : Nếu những ai CÓ bị tra tấn trong giai đoạn điều tra thì ngồi yên. Nếu những ai KHÔNG bị tra tấn trong giai đoạn điều tra thì vui lòng giơ tay.

1,2 … rồi 10 cánh tay giơ lên. Nhưng vẫn có đến 19 cánh tay còn lại vẫn giữ xuôi theo người. Có lẽ, họ có nhiều điều muốn nói hơn là cái giơ tay.

Đó là lý do mà chúng tôi ước mong có nhiều luật sư đồng nghiệp hơn tham gia những phiên tòa như thế này để cùng lắng nghe họ, khi mà hoàn cảnh xã hội chưa cho phép luật sư bảo vệ được họ như thiên chức nghề nghiệp.

Ghi lại vội để bước vào phần bào chữa của các luật sư.

Hà Nội, ngày 09/09/2020.

Luật sư Đặng Đình Mạnh.

You May Also Like