Chuyện Nước Non Mình: Lịch sử không quênLịch sử không quên

Kế tiếp cũng là tiết mục đặc biệt: Lịch sử sẽ không quên tội ác của các ông bà và gia đình của các đại diện cho Tòa Án Nhân DânHãy cúi đầu chờ ngày nhận tội sẽ được diễn đọc qua các giọng Minh Nguyệt, Hải Sơn Song Thập.

      DBiet2_10092020bis (2)

Lịch sử không quên

Phiên tòa tội ác của CSVN đang diễn ra để buộc tội những người dân Đồng Tâm vô tội.

Xin  gởi

Gia đình

Dòng họ

Bà con Nội Ngoại  của

– Thẩm phán Trương Việt Toàn – Chủ tọa phiên tòa;

– Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn;

– Thẩm phán dự khuyết: Vũ Quang Huy;

– Hội thẩm nhân dân: ông Phí Văn Nghi, bà Ngô Thị Yến, ông Nguyễn Hồ Phong;

– Hội thẩm nhân dân dự khuyết: ông Hoàng Đức Thọ, ông Nguyễn Thanh Sơn.

THƯ KÝ PHIÊN TÒA

– Ông Nguyễn Mạnh Hà, ông Nguyễn Đăng Khoa, thư ký TNND thành phố Hà Nội;

– Thư ký dự khuyết: bà Nguyễn Thị Hạnh, thư ký TNND thành phố Hà Nội.

ĐẠI DIỆN VIỆN KIỂM SÁT

– Ông Lại Việt Đông, kiểm sát viên thuộc VKSND thành phố Hà Nội;

– Ông Nguyễn Hoàng Giang, kiểm sát viên thuộc VKSND thành phố Hà Nội;

– Kiểm sát viên dự khuyết: Ông Đỗ Cao Chí, kiểm sát viên thuộc VKSND thành phố Hà Nội.

  • Lịch sử sẽ không quên
  • Tội ác của các Ông Bà sẽ bị trả báo cho bản thân, gia đình và cho dòng họ của các Ông Bà
  • Hãy cúi đầu chờ ngày nhận tội.

You May Also Like